MẶT DÂY CHUYỀN ĐÁ RUBY THIÊN NHIÊN

 

NHẬN GIA CÔNG THEO MẪU KHÁCH.

da-ruby-thien-nhien

 

da-ruyb-thien-nhien

 

VIÊN RUBY LÀM NHẪN – BÔNG TAI – LẮC TAY….

da-ruby-thien-nhien

 

da-ruyb-thien-nhien